SPECTRAN V5 Command Center (9kHz – 20GHz)


 •  Aaronia’s “Battle Station”
 •  Frequency: 1Hz – 20GHz
 •  Portable, incl. trolley case
 •  Up to 350MHz RTBW

Catalogue

SPECTRAN V5 Command Center (9kHz – 20GHz)

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  THÔNG TIN SẢN PHẨM

  •  Aaronia’s “Battle Station”
  •  Frequency: 1Hz – 20GHz
  •  Portable, incl. trolley case
  •  Up to 350MHz RTBW
  •  Up to 8TB SSD
  •  2x 4K Monitors
  •  Perfect as a mobile surveillance device
  •  POI: <1µS
  •  Intel i7 with 16GB RAM

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  Menu