Tektronix DPO7254C 4 Ch 2.5 GHz Digital Oscilloscope

Danh mục: Chưa phân loại

 • 3.5 GHz, 2.5 GHz, 1 GHz, and 500 MHz Bandwidth Models
 • Up to 40 GS/s Real-time Sample Rate on One Channel, up to 20 GS/s on Two Channels, and up to 10 GS/s on Three or Four Channels
 • Up to 500 Megapoint Record Length with MultiView Zoom?
 • >250,000 wfms/s Maximum Waveform Capture Rate with FastAcq?
 • FastFrame? Segmented Memory Acquisition Mode with >310,000 Waveforms per Second Capture Rate
 • User-selectable Bandwidth Limit Filters for Better Low-frequency Measurement Accuracy

Catalogue

Tektronix DPO7254C 4 Ch 2.5 GHz Digital Oscilloscope

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Tektronix DPO7254C là một máy hiện sóng phốt pho kỹ thuật số tạo thành một phần của sê-ri DPO7000C của Tektronix. DPO7254C làm cho các thiết kế kỹ thuật số phức tạp trở nên đơn giản để phân tích với nhiều tính năng của nó. DPO7254C tự hào có các tính năng:

  phone
  phone