Tektronix DSA72004C 4 Ch 20 GHz Digital Signal Analyzer

Danh mục: Chưa phân loại

Key Features:

 • Up to 100 GS/s on Real-time Sample Rate
 • Up to 250 Megasample Record Length with MultiView Zoom Feature for Quick Navigation
 • Fastest Waveform Capture Rate with >300,000 wfms/s Maximum per Channel

Catalogue

Tektronix DSA72004C 4 Ch 20 GHz Digital Signal Analyzer

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Tektronix DSA72004C cung cấp tốc độ lấy mẫu cao nhất hiện có; 100 GS/s trên 2 kênh và 50 GS/s trên tất cả các kênh analog đối với các kiểu 12,5, 16 và 20 GHz. Với tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu cao và mức nhiễu bên trong thấp, Sê-ri DPO/DSA/MSO70000 cho phép bạn thực hiện các phép đo đặc tính chính xác. Khi gỡ lỗi DUT, nền nhiễu thấp và độ trung thực tín hiệu tối đa của thiết bị đo cho phép bạn tìm ra những điểm bất thường nhỏ nhất có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của DUT. Đối với tín hiệu RF, mức nhiễu nền thấp hơn sẽ chuyển thành dải động cao hơn, giúp Sê-ri DPO/DSA/MSO70000 có phạm vi ứng dụng rộng hơn

  phone
  phone