Tektronix P6249 4 GHz Active Probe

Danh mục: Chưa phân loại

Included Accessories:
• SF501 Orange SureFoot 50mil, Set of 12
• SF502 Blue SureFoot 25mil, Set of 12
• SF503 Red SureFoot 0.5 mm, Set of 12
• ST501 SureToe, Set of 12
• 016-1772-00 POGO Pin Ground, Set of 15
• 016-1773-00 SQ Pin Socket, Set of 15
• 016-1774-00 Spring Adapter, Set of 10
• 131-5638-30 Probe Tip, Set of 30
• 206-0364-00 SMT KlipChip, Set of 2
• 196-3437-00 3″ Ground Leads, Set of 3
• 196-3457-00 2″ Differential Leads, Set of 2


Catalogue

Tektronix P6249 4 GHz Active Probe

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Configuration:
  • Attenuation: 5X
  • DC Resistance: 20 kΩ
  • Input Resistance: <1 pF
  • Dynamic Range: ±2 V
  • Offset Range: ±5 V
  • Interface: TekProbe II

  phone
  phone