U2001A 10 MHz – 6 GHz USB Power Sensor

Danh mục: Chưa phân loại

U2001A 10 MHz – 6 GHz USB Power Sensor


Catalogue

U2001A 10 MHz – 6 GHz USB Power Sensor

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  U2001A 10 MHz – 6 GHz USB Power Sensor

  Giới thiệu :

  Cảm biến nguồn USB U2001A cho phép thiết lập nhanh chóng, đơn giản bằng cách cung cấp kết nối USB plug-and-play và bằng cách loại bỏ nhu cầu sử dụng đồng hồ đo nguồn riêng.

  Thông số :

  • frequency range of 10 MHz to 6 GHz
  • extended frequency of 3 MHz to 6 GHz with option H3
  • wide dynamic range of -60 to +25 dBm sensor option dependant
  • internal zeroing capability to eliminate external calibration
  • high measurement speed of up to 250 readings/second
  • support internal / external trigger measurements, internal triggering, and trace display
  • display power measurements on a PC or other Keysight instruments
  • A BenchVue software license (BV0007B) is now included with your instrument. BenchVue makes it simple to connect, control instruments, and automate test sequences

   

   

  phone
  phone