WPH-DC Probe


DC – 40 kHz
H Field
Selective & Broadband


WPH-DC Probe

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  THÔNG TIN SẢN PHẨM

  APPLICATIONS

  • Medical (MRI: Magnetic Resonance Imaging): IEC 60601-2-33
  • Railway (DC Motors): EN 50500
  • Automotive (Electrical vehicles)
  • Chemical Industry (Electrolysis)
  • Strong Permanent Magnets (Heavy duty magnet lifters)
  • Energy (DC generators)
  • Metrology (Earth static field)

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  No results found.

  Menu