Yokogawa DL850/DL850V ScopeCorder

Danh mục: Chưa phân loại

Sê-ri ScopeCorder DL850 là thiết bị ghi dạng sóng, mô-đun có thể đo điện áp, dòng điện, biến dạng, gia tốc và các hiện tượng khác– đồng thời. Với khả năng lấy mẫu tốc độ cao, điện áp chịu đựng cách ly cao và các phép đo đa kênh, Sê-ri DL850 hỗ trợ đắc lực trong việc phát triển, đánh giá và kiểm soát chất lượng của các thiết bị tiết kiệm năng lượng.


Catalogue

Yokogawa DL850/DL850V ScopeCorder

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    Sê-ri ScopeCorder DL850 là thiết bị ghi dạng sóng, mô-đun có thể đo điện áp, dòng điện, biến dạng, gia tốc và các hiện tượng khác– đồng thời. Với khả năng lấy mẫu tốc độ cao, điện áp chịu đựng cách ly cao và các phép đo đa kênh, Sê-ri DL850 hỗ trợ đắc lực trong việc đánh giá các dạng sóng cơ điện.

    phone
    phone