5500A Multi-Product Calibrator

Danh mục: Calibrator

5500A Multi-Product Calibrator


Catalogue

5500A Multi-Product Calibrator

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Technical Specifications
  Voltage DC
  Range: 0 to ±1020V
  Best 1 Year Specification: ±50 ppm of setting
  Current DC
  Range: 0 to ±11A
  Best 1 Year Specification: ±0.01% of setting
  Resistance
  Range: 0 to 3.29.999 MΩ
  Best 1 Year Specification: ±0.009% of setting
  Voltage AC
  Range: 1 mV to 1020V
   10 Hz to 500 kHz, Sine
  Best 1 Year Specification: ±0.03% of setting
  Current AC
  Range: 29 m A to 11A
   10 Hz to 10 kHz, Sine
  Best 1 Year Specification: ±0.06% of setting
  Capacitance
  Range: 0.33 nF to 1.1 mF
  Best 1 Year Specification: ±0.25% of setting
  Thermocouple Source and Measure
  Range: -250°C to +2316°C (11 types)
  Best 1 Year Specification: ± 0.14°C of setting
  RTD Source
  Range: -200°C to +630°C
   (8 types)
  Best 1 Year Specification: ±0.03°C of setting
  DC Power
  Range: 109 mW to 11 kW
  Best 1 Year Specification: ± 0.08% of setting
  AC Power
  Range: 109 mW to 11 kW
   45-65 Hz, PF=1
  Best 1 Year Specification: ± 0.15% of setting
  Phase
  Range: 0 to ± 179.99°
  Best 1 Year Specification:±0.15°
  Frequency
  Range: 0.01 Hz to 2.0 MHz
  Best 1 Year Specification: ±25 ppm of setting

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  Không tìm thấy kết quả.
  phone
  phone