68047B Anritsu Sweep Generator

Danh mục: Chưa phân loại

Additional Features:

 • Frequency range: 0.01 to 20 GHz
 • +17 dBm maximum power, -125 dBm minimum power
 • Step Sweep, Power Sweep, Alternate Sweep
 • Master/Slave

Catalogue

68047B Anritsu Sweep Generator

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  68047B là bộ tạo quét 20 GHz của Anritsu. Bộ tạo quét là công cụ mà các kỹ sư sử dụng để tạo đầu ra hình sin trong khi thử nghiệm thiết bị điện tử. Đầu ra sẽ tự động có tần số thay đổi hoặc quét giữa các tần số. Quét là một chu kỳ hoàn chỉnh của một biến thể tần số. Các kỹ sư sử dụng bộ tạo tín hiệu quét làm thiết bị kiểm tra, chủ yếu để đo phản hồi của bộ lọc, bộ khuếch đại và các thành phần điện.

  phone
  phone