701988 Logic Probe 100 MHz / 8-bit

Danh mục: Chưa phân loại

701988 Logic Probe 100 MHz / 8-bit


Catalogue

701988 Logic Probe 100 MHz / 8-bit

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    1 MΩ input resistance, toggle frequency of 100 MHz

    phone
    phone