8665A 100 kHz to 4.2 GHz Synthesized Signal Generator

Danh mục: Chưa phân loại

8665A là bộ tạo tín hiệu hiệu suất cao phù hợp cho thử nghiệm máy thu cơ bản lên đến 4,2 GHz.


Catalogue

8665A 100 kHz to 4.2 GHz Synthesized Signal Generator

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    Keysight 8665A 100 kHz to 4.2 GHz Synthesized Signal Generator

    phone
    phone