87300C Coaxial Directional Coupler

Danh mục: Chưa phân loại

Keysight 87300C Coaxial Directional Coupler, 1 GHz to 26.5 GHz


Catalogue

87300C Coaxial Directional Coupler

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Keysight 87300C Coaxial Directional Coupler

  Superior RF Performance

  • Nominal coupling and variation: 10 ± 1 dB
  • Directivity: 14 dB to 12.4 GHz, 12 dB to 26.5 GHz
  • Maximum SWR: 1.35 to 12.4 GHz, 1.5 to 26.5 GHz
  • Insertion loss: < 1.2 dB to 12.4 GHz, < 1.7 dB to 26.5 GHz
  phone
  phone