Agilent 1156/7/8A Active Probes for Infiniium Oscilloscopes

Danh mục: Chưa phân loại

Dòng đầu dò chủ động Keysight 1156A, 1157A và 1158A cung cấp cho các kỹ sư R & D hiệu suất mà họ cần để thăm dò các dạng hình học nhỏ ở những khu vực khó tiếp cận trên DUT. Các đầu dò này được thiết kế dành riêng cho Infiniium Series và InfiniiVision 5000, 6000 và 7000 Series 300 MHz – 1 GHz dao động ký.


Catalogue

Agilent 1156/7/8A Active Probes for Infiniium Oscilloscopes

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Bandwidth:

  • 1.5 GHz

  Range:

  • DC Offset Range: +/- 15V
  • Dynamic Range: 5V peak-to-peak
  • For waveforms with edges >3nsec, dynamic range is >12Vpp.

  Input Impedance:

  • Input R: 100 kOhm
  • Input C: 0.8 pF
  phone
  phone