Agilent 11716A Attenuator Interconnect Kit, Type-N

Danh mục: Chưa phân loại

11716A Attenuator Interconnect Kit, Type-N


Catalogue

Agilent 11716A Attenuator Interconnect Kit, Type-N

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Agilent 11716A Attenuator Interconnect Kit, Type-N

  Giới thiệu Agilent 11716A

  Kết nối nhanh chóng và thuận tiện các bộ suy giảm bước 1 dB và 10 dB với nhau để đạt được dải động lớn hơn với các bước 1 dB. Bộ kết nối Keysight 11716A bao gồm cáp RF cứng, giá lắp và phần cứng cần thiết để kết nối nối tiếp bất kỳ cặp bộ suy giảm Keysight 8494/5/6/7 nào. Bộ suy hao phải được đặt hàng riêng.

  Thông số Agilent 11716A :

  Quickly and conveniently connect 1-dB step and 10-dB step attenuators for greater dynamic range

  phone
  phone