Agilent 83623A 10 MHz to 20 GHz Signal Generator

Danh mục: Chưa phân loại

Bộ quét tổng hợp 83623A là tiêu chuẩn xuất sắc cho các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao và độ chính xác của nguồn tổng hợp cũng như tốc độ và tính linh hoạt của bộ tạo dao động quét.


Catalogue

Agilent 83623A 10 MHz to 20 GHz Signal Generator

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    Bộ quét tổng hợp 83623A là tiêu chuẩn xuất sắc cho các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao và độ chính xác của nguồn tổng hợp cũng như tốc độ và tính linh hoạt của bộ tạo dao động quét.

    phone
    phone