Agilent 83623A 10 MHz to 20 GHz Signal Generator


Bộ quét tổng hợp 83623A là tiêu chuẩn xuất sắc cho các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao và độ chính xác của nguồn tổng hợp cũng như tốc độ và tính linh hoạt của bộ tạo dao động quét.


Catalogue

Agilent 83623A 10 MHz to 20 GHz Signal Generator

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Bộ quét tổng hợp 83623A là tiêu chuẩn xuất sắc cho các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao và độ chính xác của nguồn tổng hợp cũng như tốc độ và tính linh hoạt của bộ tạo dao động quét.

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  Không tìm thấy kết quả.
  phone
  phone