Agilent 8719D, 8720D, and 8722D Network Analyzers

Danh mục: Chưa phân loại

Vùng phủ sóng tần số 50 MHz đến 13,5, 20 hoặc 40 GHz
Bộ xử lý mới giúp phép đo và truyền dữ liệu nhanh hơn tới bảy lần
Quét nhanh, nguồn tổng hợp tích hợp
Bộ kiểm tra tham số S chuyển mạch trạng thái rắn tích hợp
Bộ thu véc tơ, sửa lỗi, miền thời gian
Dải động lên tới 105 dB


Catalogue

Agilent 8719D, 8720D, and 8722D Network Analyzers

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  8719D 50 MHz to 13.5 GHz
  8720D 50 MHz to 20 GHz
  8722D 50 MHz to 40 GHz

  phone
  phone