Agilent HP 5350B Microwave Frequency Counter. 10 Hz to 20 GHz.

Danh mục: Chưa phân loại

5350B tích hợp dễ dàng vào các hệ thống thử nghiệm. Các lệnh giống như tiếng Anh giúp đơn giản hóa việc tích hợp với các thành phần khác và màn hình tinh thể lỏng dễ đọc có thể đóng vai trò là trung tâm thông báo cho hệ thống.


Catalogue

Agilent HP 5350B Microwave Frequency Counter. 10 Hz to 20 GHz.

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    Agilent 5350B cung cấp các phép đo nhanh và chính xác từ 10 Hz đến 20 GHz và có các thành phần vi sóng được tích hợp trên một mạch lai gali arsenua (GaAs) duy nhất để tăng tốc độ và độ tin cậy. 5350B được phân biệt bởi vùng phủ sóng tần số rộng, độ nhạy đặc biệt, theo dõi nhanh, thông lượng đo lường cao và dung sai FM rộng.

    phone
    phone