Agilent Technologies 8110A 150 MHz Pulse Generator

Danh mục: Chưa phân loại

Agilent Technologies 8110A 150 MHz Pulse Generator


Catalogue

Agilent Technologies 8110A 150 MHz Pulse Generator

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Agilent Technologies 8110A 150 MHz Pulse Generator

  Giới thiệu :

  Mỗi bộ tạo mẫu xung kênh đơn hoặc kênh đôi Keysight 8110A 150 MHz yêu cầu 1 hoặc 2 mô-đun đầu ra Keysight 81103A.

  Bộ tạo mẫu xung Keysight 8110A có thể được cấu hình tại nhà máy với một hoặc hai kênh và có thể bao gồm mô-đun PLL và mô-đun deskew. Kênh thứ hai và các mô-đun có thể trang bị thêm.

  Thông số :

  • Single- or dual-channel pulse pattern generator
  • 1.00 Hz to 150 MHz, 10 V from 50 Ohm into 50 Ohm
  • 150 Mb/s, RZ/NRZ
  • 4 kb data with variable pulse parameters
  • BNC outputs
  • 3-level signals/second channel (two Keysight 81103A modules)
  • PLL accuracy and stability (module Keysight 81106A)
  • Master-slave operation for 4, 6, 8 channels (module Keysight 81106A)
  • Additional 30ns period-independent delay (module Keysight 81107A)

   

  phone
  phone