Bán và cho thuê hệ thống Lite point IQgig-5G FR2

Danh mục: Chưa phân loại

IQgig-5G là một giải pháp không báo hiệu, được tích hợp đầy đủ để thử nghiệm các sản phẩm 5G mmWave. Tất cả tạo tín hiệu, phân tích và RF
phần cứng định tuyến đầu cuối được khép kín bên trong một khung duy nhất. IQgig-5G có băng thông tức thời hơn 1,7 GHz,
hỗ trợ tất cả các trường hợp thử nghiệm tổng hợp nhà cung cấp dịch vụ 3GPP. Giải pháp IQgig-5G có 4 cổng đo lường và nguồn hai chiều
mỗi cái có giao diện đồng trục đầu nối 2,4 mm.


Catalogue

Bán và cho thuê hệ thống Lite point IQgig-5G FR2

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Máy Litepoint IQgig-5G

  Giới thiệu :

  IQgig-5G là giải pháp thử nghiệm mmWave đa băng tần, hộp đơn, được tích hợp đầy đủ đầu tiên, được thiết kế cho thiết bị người dùng 5G NR (UE) và thử nghiệm tế bào nhỏ trên tất cả các tần số 5G FR2 trong phạm vi 23-45GHz.
  Litepoint IQgig-5G có thiết kế một hộp của nó giúp việc thiết lập, sử dụng, bảo trì trở nên đơn giản và tin tưởng rằng bạn sẽ thực hiện các phép đo đáng tin cậy khi mô tả hoặc sản xuất các thiết bị 5G của mình.

  Thông số :

  Parameters Value Frequency Range 23 GHz – 45 GHz

  Center Frequency Resolution 0.01 Hz

  Frequency Settling Time (to 0.1 ppm) <10ms

  Maximum Capture Bandwidth 1.7 GHz

  Maximum Input Power +20 dBm (CW)

  Input Power Accuracy ±1.5 dB (+20 to -55 dBm) (CW) ±2.5 dB (-55 to -70 dBm) (CW)

  Input Power Measurement Repeatability 0.1 dB at ≥ -40 dBm

  Reference Level Range +20 to -70 dBm

  Digitizer Resolution 12 bits Sampling Rate 122.88, 245.76, 491.52, 983.04, 2457.6 MHz

  Waveform Capture Duration at 122.88 MHz sampling data rate 4360 ms at 245.76 MHz sampling data rate 2180 ms at 491.52 MHz sampling data rate 1090 ms at 983.04 MHz sampling data rate 218 ms at 2457.6 MHz sampling data rate 218 ms Spurious (signal applied)1 < -40 dBc or -70 dBm, whichever is higher, 1 MHz RBW Image Rejection1 < -45 dBc (CW) Inherent Spurious Floor1 (no signal applied) ≤ -80 dBm at minimum attenuation, 1 MHz RBW Carrier Leakage < -35 dBc Spectral Flatness1 ≤ 2.0 dB peak to peak Integrated Phase Noise < 0.7 degrees (10 kHz to 10 MHz) Noise Figure (at minimum input attenuation) ≤ 22 dB, ≤ 30 GHz ≤ 24 dB, > 30 – 43 GHz

   

   

  phone
  phone