BLUETOOTH TESTER, TC-3000C Chất lượng tốt

Danh mục: Chưa phân loại

Thiết bị kiểm tra Bluetooth TC-3000C loại bỏ nhu cầu sử dụng nhiều thiết bị kiểm tra tốn kém bằng cách kết hợp các chức năng kiểm tra và đo lường Bluetooth RF và Giao thức chính trong một Thiết bị kiểm tra Bluetooth tiện lợi.


Catalogue

BLUETOOTH TESTER, TC-3000C Chất lượng tốt

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  TC-3000C Bluetooth Tester Key Benefits
  Bluetooth Tester is Bluetooth V2.1+EDR, 3.0+HS and 4.0 Specification Compliant
  RF and Protocol Combination Tester
  Multiple Bluetooth RF and Baseband Measurement Functions
  Bluetooth Protocol Analyzer Functions
  Bluetooth Conformance Test
  Supports Audio (SCO Link) Functional Testing
  Device HCI Interface Options: USB, RS-232C and PCMCIA
  Remote Operations Capability: TCP/IP (LAN), High Performance RS-232C or USB (TBD)
  Software Easily Upgradeable via TCP/IP (LAN) or USB
  Listed on Bluetooth Qualified Products List (QPL) as a Development Tool
  CE Compliant: EN61010-2001, EN61326,A2:2001, EN61000-3-2, 2000, EN61000-3,A1:2001
  phone
  phone