Bộ suy giảm Agilent 84907L Programmable Attenuator, 40 GHz

Danh mục: Chưa phân loại

Thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn với dải suy hao từ 0 đến 70 dB trong các bước 10 dB và suy hao chèn cực thấp


Catalogue

Bộ suy giảm Agilent 84907L Programmable Attenuator, 40 GHz

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Bộ suy giảm Agilent 84907L Programmable Attenuator, 40 GHz

  Giới thiệu Agilent 84907L :

  Bộ suy giảm bước có thể lập trình Keysight 84907L đặt ra các tiêu chuẩn mới về kích thước và hiệu suất. Nó cung cấp các phép đo đồng trục tới 40 GHz trong một thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, độ lặp lại tốt hơn 0,03 dB, tuổi thọ tuyệt vời (hơn 5 triệu chu kỳ chuyển đổi trên mỗi phần) và phạm vi suy giảm từ 0 đến 70 dB trong các bước 10 dB. Keysight đạt được độ chính xác suy giảm cao và SWR thấp với thẻ suy giảm màng mỏng thu nhỏ bao gồm màng tantalum nitride có độ ổn định cao trên chất nền sapphire. Có suy hao chèn vượt trội — 2,4 dB ở 40 GHz từ một thiết bị nhỏ hơn 35 phần trăm so với dòng Keysight 8495/7 26,5 GHz) để dễ dàng tích hợp vào các thiết bị và hệ thống ATE.

  Thông số Agilent 84907L :

  Superior RF Performance

  • Frequency range: DC to 40 GHz
  • Insertion loss at 0 dB: 0.6 dB + 0.03 dB/GHz
  • Maximum SWR: 1.25 to 12.4 GHz, 1.5 to 34 GHz, 1.7 to 40 GHz

  Repeatability and Life Span

  • Repeatability life: 0.03 dB max 5 million cycles per section, typical
  • 5 million cycles per section

  Power Handling

  • Maximum RF input power: 1 W (average), 50 W (peak)

  Features

  • Connector type: choice of 2.4 mm female, 2.4 mm male/female
  • Programming connector: 10-pin sockets

   

  phone
  phone