Cảm biến công suất Agilent 8481B High Power Sensor

Danh mục: Chưa phân loại

Keysight / Agilent 8481B Power Sensor, 10 MHz to 18 GHz, 1 mW to 25 W, 0 to +44 dBm


Catalogue

Cảm biến công suất Agilent 8481B High Power Sensor

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Cảm biến công suất Agilent 8481B High Power Sensor

  Thông tin cảm biến công suất Agilent 8481B

  Cảm biến công suất 8481B được thiết kế để sử dụng với đồng hồ đo công suất 435A/B, 436A, 437A, 438A, 70100A, sê-ri EPM, sê-ri EPM-P, E1416A, N1911A, N1912A, N1913A và N1914A. 8481B cung cấp độ chính xác, ổn định phi thường và SWR thấp hơn.

  Thông số cảm biến công suất Agilent 8481B :

  • Frequency Range: 10 MHz to 18 GHz
  • Measurement range: 1 mW to 25 W (0 dBm to +44 dBm)
  • 50 ohm impedance
  • N (m) connector
  • Excellent SWR for reducing mismatch uncertainty
  • Shipping Weight: 4 lb
  phone
  phone