Decade Resistance Box yokogawa 279301,279303


Hộp điện trở Yokogawa 279301,279303


Catalogue

Decade Resistance Box yokogawa 279301,279303

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Dải điện trở: 0.100 đến 1111.210 trong 1 mΩ bước

  Dial Composition: 0,001 Ω × 10 + 0,01 × 10 + 0,1 × 11 + 1 × 10 + 10 × 10 + 100 Ω × 10

  Độ phân giải: 0,001

  Độ chính xác: ± (0,01% + 2 mΩ) (Tại nhiệt độ 23 ± 2°C, độ ẩm 45 đến 75%; Công suất đầu vào: tối đa 0.1 W)

  Hệ số nhiệt độ α20 (x 10-6 / ° C): – 5 đến +10

  Hệ số nhiệt độ β20 (x 10-6 / ° C): < -0.7

  (Sự thay đổi điện trở theo nhiệt độ được thể hiện bằng phương trình sau: Rt = R20 [1 + α 20 (t – 20) + (t – 20) ²] trong đó Rt: giá trị điện trở tại t°C; R2o: Giá trị điện trở tại 20°C)

  Công suất cho phép cực đại: 0,25 W cho từng bước. 1W cho toàn bộ.

  Dòng điện cho phép cực đại: 50 mA (bước 100 Ω), 150 mA (bước 10 Ω ), 500 mA (bước 1 Ω), 1,5 A (bước 0,1 Ω).

  Điện trở cách điện: > 500 MΩ (tại 500 VDC) giữa bảng và mạch

  Độ bền cách điện: 1000 VAC/min giữa bảng và mạch

  Kích thước: ~ 116 × 497 × 140 mm

  Trọng lượng: ~ 4,8 kg

  Chi tiết

  Brochure

  Instruction Manual

  279301,279303

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  phone
  phone