DO15X65V12D18TRI


DO15X65V12D18TRI

· Tri-Sector Antenna with internal RET
· (2) x 69 8- 960 MHz / (4) x 1710 – 2690 MHz


Catalogue

DO15X65V12D18TRI

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  THÔNG TIN SẢN PHẨM

  DO15X65V12D18TRI

  · Tri-Sector Antenna with internal RET
  · (2) x 69 8- 960 MHz / (4) x 1710 – 2690 MHz
  · 15 dBi / 17 dBi
  · H 73° / V 65°
  · 18port x 3 sector
  (4.3-10 Female x 6-port per 1 sector )
  · Electrical Down Tilt 2°-12°

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  Menu