DO8X60604P


DO8X60604P

· Spot Beam 4T4R 3-Column Stadium Antenna
· (2) x 698 – 960 MHz / (4) x 1695 – 2700 MHz


Catalogue

DO8X60604P

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  THÔNG TIN SẢN PHẨM

  DO8X60604P

  · Spot Beam 4T4R 3-Column Stadium Antenna
  · (2) x 698 – 960 MHz / (4) x 1695 – 2700 MHz
  · 9 dBi / 8 dBi
  · H 60° / V 60°
  · 4-Port x 4.3-10 Female

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  Menu