DOY15X30304P


DOY15X30304P

· Low + high + CBRS Band Stadium Antenna
· 698 – 960 MHz / 1695 – 2700 MHz


Catalogue

DOY15X30304P

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  THÔNG TIN SẢN PHẨM

  DOY15X30304P

  · Low + high + CBRS Band Stadium Antenna
  · 698 – 960 MHz / 1695 – 2700 MHz
  (2) x 3400 – 3800 MHz
  · 13 dBi / 15 dBi / 15 dBi
  · H 30° / V 30°
  · 4-Port x 4.3-10 Female

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  Menu