Dual display multimeter Kenwood DL-2051chất lượng cao


DL-2051 – Kenwood Digital Multimeters


Catalogue

Dual display multimeter Kenwood DL-2051chất lượng cao

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Dual display multimeter Kenwood DL-2051chất lượng cao

  Tổng quan về Kenwood DL-2051

  120.000 lần đếm & quy mô đầy đủ
  Hai giá trị đo được hiển thị (ví dụ: điện áp và tần số AC)
  Dễ dàng nhìn thấy màn hình với màn hình huỳnh quang chân không
  Điều khiển từ xa hoàn toàn với RS-232C theo tiêu chuẩn và GP-IB của DL-2050G/2051G
  Có thể lựa chọn đo điện trở 2 dây và 4 dây
  Đo RMS thực
  Độ phân giải 0,01Hz trong các phép đo tần số
  Chức năng tương đối (REL) để bù số đọc dư trước khi đo
  Chức năng so sánh để xác định xem trênC ở dưới hay trong phạm vi được chỉ định (Hi/Lo/Pass)
  Chức năng ghi MIN/MAX để giữ số đọc tối thiểu và/hoặc tối đa

   

  phone
  phone