Electronic Load Fujitsu EUL-1800aL


3335A(CH A 60V/100A/500W, CH B 600V/5A/50W)/ 3311(60V/60A/300W)/ 3310(60V/30A/150W)


Catalogue

Electronic Load Fujitsu EUL-1800aL

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    1800W/ 1.5~120V/ 0~3.6 or 0~36 or 0~360A/ Slave

    phone
    phone