HP 83620A Synthesized Sweeper, 10 MHz to 20 GHz

Danh mục: Chưa phân loại

83620A Synthesized Sweeper, 10 MHz to 20 GHz


Catalogue

HP 83620A Synthesized Sweeper, 10 MHz to 20 GHz

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    HP 83620A Synthesized Sweeper, 10 MHz to 20 GHz

    Bộ tạo dao động quét tổng hợp Keysight 83620A được sử dụng cho các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao và độ chính xác của nguồn tổng hợp cũng như tốc độ và tính linh hoạt của bộ tạo dao động quét. Vùng phủ sóng tần số băng thông rộng tổng hợp và độ phân giải tần số 1 Hz chính xác (Opt 008) được tạo ra bằng cách tổng hợp gián tiếp, cho phép Keysight 83620A đạt được hiệu suất nhiễu pha một biên thấp. Nó cũng mang lại hiệu suất điều hòa tuyệt vời với sóng hài thấp hơn ít nhất 50 dB so với sóng mang từ 2,0 đến 20 GHz.

    phone
    phone