HP 87075C Multi-Port S-Parameter Test Set

Danh mục: Chưa phân loại

3 MHz to 1.3 GHz Frequency Range


Catalogue

HP 87075C Multi-Port S-Parameter Test Set

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    Bộ kiểm tra đa cổng 87075C kết hợp với máy phân tích ENA-L là một giải pháp hệ thống để kiểm tra thiết bị đa cổng. Nó là một hệ thống 75 ohm hoàn chỉnh dành cho các nhà sản xuất thiết bị truyền hình cáp.

    phone
    phone