Keysight 11525A Adapter, APC-7 to Type-N (m), DC to 18 GHz

Danh mục: Chưa phân loại

11525A Adapter, APC-7 to Type-N (m), DC to 18 GHz


Catalogue

Keysight 11525A Adapter, APC-7 to Type-N (m), DC to 18 GHz

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Keysight 11525A Adapter, APC-7 to Type-N (m), DC to 18 GHz

  Giới thiệu Keysight 11525A :

  Keysight 11525A là bộ chuyển đổi nam loại APC-7 sang loại N dành cho mục đích chung.

  Thông số Keysight 11525A

  Type

  • Connector Type: APC-7, Type N (m)
  • Frequency Range: dc – 18 GHz

  Superior RF Performance

  • Return Loss: 30 dB maximum
  phone
  phone