Keysight 11636A 50 Ohm Type-N Power Divider DC to 18 GHz

Danh mục: Chưa phân loại

Specifications
Maximum Input Power: 1.0 W CW, 1 kW peak (5 msec pulse width)
Frequency Range: DC to 18 GHz
Input/Output SWR:
• DC to 10.0 GHz: 1.25
• 10.0 GHz to 18 GHz: 1.35


Catalogue

Keysight 11636A 50 Ohm Type-N Power Divider DC to 18 GHz

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Từ DC đến 18 GHz, 11636A cung cấp khả năng đối xứng công suất đầu ra tuyệt vời giữa hai cổng đầu ra.
  Hệ số nhiệt độ và công suất thấp đảm bảo sự ổn định suy hao. Mỗi bộ chia công suất được hiệu chuẩn tại
  bốn tần số và dữ liệu này được cung cấp trên nhãn dán được gắn vĩnh viễn vào thiết bị

  phone
  phone