Keysight 11708A 30 dB Attenuator

Danh mục: Chưa phân loại

Keysight 11708A 30 dB Attenuator


Catalogue

Keysight 11708A 30 dB Attenuator

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Keysight 11708A 30 dB Attenuator

  Giới thiệu :

  Bộ suy giảm 11708A 30 dB được cung cấp cùng với các cảm biến công suất sê-ri 8480 có hậu tố “D”, để hiệu chuẩn với tham chiếu 0 dBm, 50 MHz của đồng hồ đo công suất.

  Thông số :

  Bộ suy giảm 30 dB của Keysight 11708A được cung cấp cùng với các cảm biến công suất sê-ri 8480 có hậu tố “D”, để hiệu chuẩn với đồng hồ đo công suất 0 dBm, tham chiếu 50 MHz.

   

   

  phone
  phone