Keysight 11716C Attenuator Interconnect Kit, SMA

Danh mục: Chưa phân loại

Quickly and conveniently connect 1-dB step and 10-dB step attenuators for greater dynamic range.


Catalogue

Keysight 11716C Attenuator Interconnect Kit, SMA

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Keysight 11716C Attenuator Interconnect Kit, SMA

  Thông tin Keysight 11716C :

  Keysight 11716C kết nối một cách nhanh chóng và thuận tiện các bộ suy giảm bước 1 dB và 10 dB với nhau để đạt được dải động lớn hơn với các bước 1 dB. Có thể sử dụng Keysight 11716C để kết nối bất kỳ bộ tiêu âm nào trong số hai bộ suy giảm Keysight 8494/95/96 theo chuỗi.

  Thông số Keysight 11716C

  • Provides a wide attenuation range with 1 dB steps
  • Connects any pair of Keysight 8494/95/96 attenuators in series
  phone
  phone