Keysight 11852B Adapter, 50-Ohm Type-N (f) to 75-Ohm Type-N (m)

Danh mục: Chưa phân loại

Keysight 11852B là bộ chuyển đổi đầu cái 50-ohm loại N sang đầu đực loại N 50-ohm cấp thiết bị. Sản phẩm này cũng có sẵn ở cấu hình nam 50-ohm loại N đến nữ 75-ohm loại N. 11852B Option 004 có đầu nối 50 Ohm Type-N (m) và 75 Ohm Type-N (f).


Catalogue

Keysight 11852B Adapter, 50-Ohm Type-N (f) to 75-Ohm Type-N (m)

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    Keysight 11852B Adapter, 50-Ohm Type-N (f) to 75-Ohm Type-N (m)

    Features a typical insertion loss of 5.7 dB and a return loss of >27 dB

    phone
    phone