Keysight 8494H Programmable Attenuator

Danh mục: Chưa phân loại

Keysight 8494H Programmable Attenuator


Catalogue

Keysight 8494H Programmable Attenuator

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Keysight 8494H Programmable Attenuator

  Giới thiệu :

  Cung cấp độ suy giảm trong các bước 1 dB từ 0 đến 11 dB để có độ tin cậy và độ lặp lại đặc biệt

  Thông số :

  Superior RF performance

  • Frequency range: dc to 18 GHz
  • Insertion loss at 0 dB: 0.6 dB + 0.09 dB / GHz
  • Maximum SWR: 1.5 to 8 GHz, 1.6 to 12.4 GHz, 1.9 to 18 GHz
  phone
  phone