keysight 8495A Manual Attenuator

Danh mục: Chưa phân loại

 • Frequency range: dc to 4 GHz
 • Insertion loss at 0 dB: 0.4 dB + 0.07 dB / GHz
 • Maximum SWR: 1.35

Catalogue

keysight 8495A Manual Attenuator

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Keysight 8495A Manual Attenuator

  Giới thiệu :

  Cung cấp độ suy giảm trong các bước 10 dB từ 0 đến 70 dB để có độ tin cậy và độ lặp lại đặc biệt

  Thông số :

  8495A Manual Attenuator, 4 GHz, 70 dB, 10-dB Steps

   

   

  phone
  phone