Keysight 85032F Standard Mechanical Calibration Kit

Danh mục: Chưa phân loại

Bộ hiệu chuẩn Keysight 85032F chứa các tiêu chuẩn loại N có độ chính xác 50 ohm được sử dụng để hiệu chỉnh máy phân tích mạng Keysight. Các tiêu chuẩn bao gồm các điểm cuối cố định, mạch hở và mạch ngắn ở cả hai giới. Bộ này được chỉ định từ dc đến 9 GHz.


Catalogue

Keysight 85032F Standard Mechanical Calibration Kit

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Keysight 85032F Standard Mechanical Calibration Kit

  Giới thiệu Keysight 85032F :

  Bộ hiệu chuẩn Keysight 85032F chứa các tiêu chuẩn loại N có độ chính xác 50 ohm được sử dụng để hiệu chỉnh máy phân tích mạng Keysight. Các tiêu chuẩn bao gồm các điểm cuối cố định, mạch hở và mạch ngắn ở cả hai giới. Bộ này được chỉ định từ dc đến 9 GHz.

  Thông số Keysight 85032F :

  Có sẵn các tùy chọn để thêm bộ điều hợp loại N từ nữ sang nữ, loại N từ nam sang nam và loại N từ nữ sang nam. Một tùy chọn khác cũng tồn tại để thêm bốn bộ điều hợp loại N đến 7 mm.

   

   

  phone
  phone