keysight 85033D Calibration Kit, 3.5 mm

Danh mục: Chưa phân loại

85033D Calibration Kit, 3.5 mm


Catalogue

keysight 85033D Calibration Kit, 3.5 mm

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    Keysight 85033D Calibration Kit, 3.5 mm

    Bộ hiệu chuẩn Keysight 85033D chứa các tải cố định và mạch hở và ngắn mạch ở cả hai giới để hiệu chuẩn cho phép đo các thiết bị có đầu nối SMA và 3,5 mm chính xác. Tùy chọn 100 thêm bộ điều hợp 7 mm đến 3,5 mm khớp pha với đầu nối đực và cái để sử dụng với cáp cổng thử nghiệm 7 mm. Tùy chọn 200 thêm bốn bộ điều hợp loại N đến 3,5 mm. Bộ hiệu chuẩn cơ học 3,5 mm này được chỉ định từ dc đến 6 GHz.

    phone
    phone