Keysight 85098C RF Electronic Calibration Module

Danh mục: Chưa phân loại

Mô-đun hiệu chuẩn điện tử RF (ECal) của Keysight 85098C giúp hiệu chuẩn các máy phân tích mạng vectơ nhanh chóng, dễ dàng và chính xác. ECal là kỹ thuật hiệu chuẩn kết nối đơn, chính xác dành cho máy phân tích mạng vectơ của bạn. Thực hiện hiệu chuẩn đầy đủ hai cổng chỉ mất chưa đến một nửa thời gian và số lượng kết nối sử dụng ECal so với bộ hiệu chuẩn cơ học. Hơn nữa, độ chính xác của hiệu chuẩn có thể so sánh được giữa các phương pháp điện tử và cơ học. Hiệu chuẩn cơ học truyền thống đòi hỏi sự tương tác mạnh mẽ của người vận hành, dễ xảy ra lỗi. Với ECal, người vận hành chỉ cần kết nối mô-đun ECal với bộ phân tích mạng và phần mềm sẽ kiểm soát phần còn lại.


Catalogue

Keysight 85098C RF Electronic Calibration Module

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Keysight 85098C RF Electronic Calibration Module

  • 300 kHz to 7.5 GHz frequency range
  • Fast full two-port calibration with a single connection
  • Simple non-insertable device calibration
  • NIST traceable accurate calibrations
  • Reduced connector wear
  • USB interface for direct control with PNA and ENA series of network analyzers
  • Reliable solid-state switching
  • Mixed connector options available (3.5 mm, type N 50 ohm, and 7-16)
  phone
  phone