Keysight / Agilent 35689A 50 Ohm S-Parameter Test Set

Danh mục: Chưa phân loại

Máy phân tích quang phổ / mạng Agilent / HP 3589A vượt qua rào cản về tốc độ/độ phân giải/độ chính xác. Nó kết hợp tốt nhất các kỹ thuật quét tương tự với xử lý tín hiệu kỹ thuật số tiên tiến để cung cấp cho bạn độ phân giải tần số, tốc độ đo và độ chính xác biên độ mà bạn không thể có được từ bất kỳ máy phân tích nào khác.


Catalogue

Keysight / Agilent 35689A 50 Ohm S-Parameter Test Set

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  • 10 Hz to 150 MHz Frequency Range
  • Improved Filters For Increased Speed
  • Narrow Band Zoom – Down to 0.0045 Hz Resolution
  • +\- 0.25 dB Amplitude Accuracy
  • Exceptional Dynamic Range
  phone
  phone