Keysight J7211B 18 GHz, 121 dB, 1 dB Step

Danh mục: Chưa phân loại

Bộ điều khiển suy hao Keysight J7211B cung cấp giải pháp tích hợp cho các kỹ sư sản xuất và R&D trong các ngành công nghiệp liên lạc không dây, hàng không vũ trụ và quốc phòng cũng như linh kiện điện tử. Hoạt động từ DC đến 18 GHz, J7211B cung cấp độ suy giảm lên tới 121 dB với kích thước bước 1 dB. Chức năng quét suy giảm độc đáo cho phép bạn chọn bắt đầu và dừng suy giảm, kích thước bước, thời gian dừng và số chu kỳ cho ứng dụng của bạn. J7211B cung cấp khả năng lặp lại suy hao chèn < 0,03 dB đặc biệt trên mỗi phần trong toàn bộ 5 triệu chu kỳ, giảm chi phí sở hữu của bạn.


Catalogue

Keysight J7211B 18 GHz, 121 dB, 1 dB Step

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    J7211B Attenuation Control Unit, 18 GHz, 121 dB, 1 dB Step

    phone
    phone