Keysight N2843A Passive Probe

Danh mục: Chưa phân loại

N2843A Passive Probe, 10:1, 500 MHz, 1.2 m


Catalogue

Keysight N2843A Passive Probe

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Keysight N2843A Passive Probe

  Giới thiệu Keysight N2843A :

  Đầu dò thụ động chi phí thấp của Keysight N2843A cung cấp tỷ lệ suy giảm 10:1 và có điện trở đầu vào cao 10 MΩ. Đầu dò có thể được điều chỉnh để bù tần số thấp và bù tần số cao.

  Thông số Keysight N2843A :

  • Bandwidth DC to 500 MHz
  • Cable length 1.2 m
  • Rise time 700 ps
  • Attenuation ratio 10:1
  • Input resistance 10 MΩ (when terminated into 1 MΩ)
  • Maximum input 300 V RMS (or >400Vpk) CAT I and CAT II
  • Compatible with Keysight InfiniiVision and Infiniium Series oscilloscopes with 1 MΩ input
  • Probe ID

   

   

  phone
  phone