Keysight N6775A DC Power Module


N6775A DC Power Module, 60V, 5A, 300W


Catalogue

Keysight N6775A DC Power Module

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  N6775A DC Power Module, 60V, 5A, 300W

  Output Ratings

  • Voltage: 60 V
  • Current: 5 A
  • Power: 300 W

  Programming Accuracy (at 23°C ±5°C after)

  • Voltage: 0.1% + 60 mV
  • Current: 0.15% + 60 mA

  Ripple & Noise (20 Hz to 20 MHz)

  • Voltage peak-to-peak: 35 mV
  • Voltage rms: 9 mV
  • Current rms: 6 mA

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  Không tìm thấy kết quả.
  phone
  phone