Máy đo công suất Anritsu ML2488B 100 kHz to 65 GHz Dual Wideband Peak Power Meter

Danh mục: Chưa phân loại

Anritsu ML2488B 100 kHz to 65 GHz Dual Wideband Peak Power Meter


Catalogue

Máy đo công suất Anritsu ML2488B 100 kHz to 65 GHz Dual Wideband Peak Power Meter

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    ML2488B của Anristu là máy đo công suất cực đại băng rộng hoạt động từ 100 kHz đến 65 GHz. Nó cung cấp phép đo công suất cực đại chính xác cho các ứng dụng liên lạc, không dây và hàng không vũ trụ. Đồng hồ đo điện có tốc độ lấy mẫu cao là 64 Ms/s và hỗ trợ đầu vào cảm biến kép có thể giám sát đồng thời các thiết bị hỗ trợ công nghệ không dây WLAN và Bluetooth, cung cấp thử nghiệm quan trọng cho sự cùng tồn tại của nhiều tiêu chuẩn.

    phone
    phone