máy hiện sóng Tektronix DPO5204B

Danh mục: Chưa phân loại

Với Sê-ri Máy hiện sóng tín hiệu hỗn hợp MSO/DPO5000, bạn có thể phân tích tới 20 tín hiệu tương tự và kỹ thuật số bằng một thiết bị duy nhất để nhanh chóng tìm và chẩn đoán sự cố trong các thiết kế phức tạp. Băng thông lên đến 2 GHz và tốc độ lấy mẫu lên đến 10 GS/s đảm bảo bạn có hiệu suất cần thiết để xem chi tiết tín hiệu thay đổi nhanh chóng. Để ghi lại các cửa sổ hoạt động tín hiệu dài trong khi vẫn duy trì độ phân giải thời gian tốt, Sê-ri MSO/DPO5000 cung cấp độ dài bản ghi sâu lên tới 12,5 M điểm tiêu chuẩn trên tất cả các kênh và độ dài bản ghi tùy chọn lên tới 250 M điểm trên hai kênh.


Catalogue

máy hiện sóng Tektronix DPO5204B

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  máy hiện sóng Tektronix DPO5204B

  • 2 GHz, 1 GHz, 500 MHz, and 350 MHz bandwidth models
  • Up to 10 GS/s real-time sample rate on one or two channels and up to 5 GS/s on all four channels
  • Up to 250 megapoint record length with MultiView zoom™
  • >250,000 wfms/s maximum waveform capture rate with FastAcq™
  • FastFrame™ segmented memory acquisition mode with >310,000 waveforms per second capture rate
  • Standard 10 MΩ passive voltage probes with less than 4 pF capacitive loading and 500 MHz or 1 GHz analog bandwidth
  • 16 digital channels (MSO Series)
  • User-selectable bandwidth limit filters for better low-frequency measurement accuracy
  • Suite of advanced triggers, with optional Visual Trigger
  phone
  phone