Máy hiện sóng Tektronix MSO5204

Danh mục: Chưa phân loại

Công cụ giàu tính năng để gỡ lỗi các thiết kế tín hiệu hỗn hợp
Với Sê-ri Máy hiện sóng tín hiệu hỗn hợp MSO/DPO5000, bạn có thể phân tích tới 20 tín hiệu tương tự và kỹ thuật số bằng một thiết bị duy nhất để nhanh chóng tìm và chẩn đoán sự cố trong các thiết kế phức tạp. Băng thông lên đến 2 GHz và tốc độ lấy mẫu lên đến 10 GS/s đảm bảo bạn có hiệu suất cần thiết để xem chi tiết tín hiệu thay đổi nhanh chóng. Để ghi lại các cửa sổ hoạt động tín hiệu dài trong khi vẫn duy trì độ phân giải thời gian tốt, Sê-ri MSO/DPO5000 cung cấp độ dài bản ghi sâu lên tới 12,5M điểm tiêu chuẩn trên tất cả các kênh và độ dài bản ghi tùy chọn lên tới 250M điểm trên hai kênh. Với các điều khiển Wave Inspector® để điều hướng dạng sóng nhanh chóng và hơn 10 gói phần mềm và phân tích tùy chọn cho các công nghệ phổ biến và các nhiệm vụ phân tích chuyên sâu, Sê-ri MSO/DPO5000 của Tektronix cung cấp các công cụ giàu tính năng mà bạn cần để đơn giản hóa và tăng tốc độ gỡ lỗi thiết kế phức tạp của bạn.


Catalogue

Máy hiện sóng Tektronix MSO5204

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    Tektronix MSO5204 Oscilloscope, 2 GHz, 4+16 Channels, 12.5M

    phone
    phone