Máy phân tích phổ chất lượng tốt DSA-8400 giá rẻ


1.4 GHz SPECTRUM ANALYZER
SCAN FREQ : 100kHz/div. 100MHz/div (1, 2, 5 STEP)

Catalogue

Máy phân tích phổ chất lượng tốt DSA-8400 giá rẻ

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Máy phân tích phổ chất lượng tốt DSA-8400 giá rẻ

  Giới thiệu máy phân tích phổ DSA-8400 :

  Máy phân tích phổ RF model DSA-8400 là công cụ đo lường cần thiết trong việc mô tả các tín hiệu RF trong dải tần từ 1MHz đến 1400MHz. Dải tần số này bao gồm các tín hiệu được sử dụng trong liên lạc vô tuyến nói chung cũng như các tín hiệu VHF và UHF. Một phần của đặc tính tín hiệu RF mà DSA-8400 có thể được sử dụng hiệu quả là đo tín hiệu giả và phát hiện mức EMI từ nguồn tín hiệu.

  Thông số máy phân tích phổ DSA-8400 :

  TẦN SỐ QUÉT MÁY PHÂN TÍCH PHỔ 1,4 GHz : 100kHz/div. 100 MHz/div (1, 2, 5 BƯỚC)

   

   

  phone
  phone