Máy phát dạng xung 8131A 500Mhz

Danh mục: Chưa phân loại

Các chuyển đổi nhanh và tuyến tính của 8131A được chỉ định từ 10% đến 90% biên độ, phù hợp với ECL tiên tiến và nhiều thiết bị GaAs.

Đặc tính tế bào thường yêu cầu hai tín hiệu, đồng hồ và dữ liệu. Bộ tạo kênh đôi 8130A, 8131A cung cấp các tín hiệu này khi một kênh được đặt thành xung kép.


Catalogue

Máy phát dạng xung 8131A 500Mhz

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Máy phát dạng xung 8131A 500Mhz

  • 500 MHz, <200 ps fixed transitions
  • 10 ps timing resolution
  • Differential outputs: max. 5 Vpp into 50 Ohm

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  phone
  phone