Máy phát tín hiệu AM/FM PANASONIC VP-8194A chất lượng tại VIAMVINA


Bộ tạo tín hiệu Âm thanh nổi AM/FM âm thanh nổi, 100KHz đến 140 MHz


Catalogue

Máy phát tín hiệu AM/FM PANASONIC VP-8194A chất lượng tại VIAMVINA

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Máy phát tín hiệu AM/FM PANASONIC VP-8194A chất lượng tại VIAMVINA

  Giới thiệu PANASONIC VP-8194A :

  Bộ tạo tín hiệu âm thanh nổi AM / FM Panasonic VP-8194A 100 kHz đến 140 MHz với RDS-ARI và các Bộ tạo tín hiệu âm thanh nổi khác

  Thông số PANASONIC VP-8194A :

  Bộ tạo tín hiệu Âm thanh nổi AM/FM âm thanh nổi, 100KHz đến 140 MHz

  phone
  phone